Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

HRJob – Kênh tuyển dụng Hành Chính – Nhân Sự 👁Top1Jobs👥 **𝑻𝒊̀𝒎 𝑱𝒐𝒃 đ𝒂̂𝒖 𝒏𝒖̛̃𝒂, 𝒐̛̉ 𝒏𝒈𝒂𝒚 đ𝒂̂𝒚 𝒏𝒂̀𝒚!** ***[DOCORP]*** ĐANG TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ **CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ** Quyền lợi cực hấp d… , shares-9✔️ , likes-22❤️️ , date-2022-10-22 10:34:43🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
**𝑻𝒊̀𝒎 𝑱𝒐𝒃 đ𝒂̂𝒖 𝒏𝒖̛̃𝒂, 𝒐̛̉ 𝒏𝒈𝒂𝒚 đ𝒂̂𝒚 𝒏𝒂̀𝒚!**

***[DOCORP]*** ĐANG TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ **CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ**

💦Quyền lợi cực hấp dẫn:
* Thu nhập từ 9 – 12 triệu
* Review tăng lương 3 tháng/lần, cơ hội thăng tiến rộng mở
* Nhiều phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt
* Không yêu cầu tiếng Anh, 6 tháng tăng trưởng vị trí mới
* Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên.

Còn chần chờ gì nữa mà không apply ngay thôi nào các bạn ơi🥰

Ứng tuyển trực tiếp tại link: [https://conando.vn/chuyen-vien-nhan-su/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconando.vn%2Ffresher-front-end-developer%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EyifOd7XMT5hykVxw25jJJbGL4MwCXLHHxUc_TIh6OnaV6z2u_JnkE6o&h=AT0wvMsiQoOvAi_sTMvPKmzp0z3Rnt6PAVVxUMWKS3CA-ye2yUiP0qj_sPnjsaNN8U7DGfNBiRTQYUzUsTQYsfDoPudfLNVn0NKXeRTEU5jqCa_-rOWinIBwiV2q-aV5waj3AHtq9lFvEaXygQQ_F97pecOibLdCeWBdH0jBF3Wqwwh_L8bvHJ9aLO9OxzJsKENCRhFmPD4NyfrninuUjGGpzV4nmIKnfbXx4nyA6V2Ec_6AbQ1wYnPXQZalh62OIErnKZMBcyju46SiwZnkzZspwRM8-zIyVA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0xOzeRe6EC6e-NAmNRVvrW8m13dFGkC2U4gpcQNRjUrFE3I23_4PjLfp1uj0b4zsGoq5qfVZ-i3iCxzAbmfaZT9uHtYSrYt9udFuCP2cS2SOMLHgh-PGmTDYoVw2GS7Bwxb9B9uREWLFUhcMYYvk2fMHgR202_3wSNQCacQzhPYBXVNIAsDQKud-YcSdkmLDSE6Td6yslcEbzqAaE0dAE)

Hoặc gửi CV về email 💌: [[email protected]](mailto:[email protected])

———————————————————–

Mọi thông tin liên hệ:

**Công ty Cổ phần Docorp**

Địa chỉ: 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 0905043312 (Ms. Phượng)

Website: [www.conando.vn](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.conando.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR2w0hYERn592ilWWk03qnjcemVY8uEpi2cplRzoIjIoB1QQIRrqAFcIkpM&h=AT0peJYaMiNwMV0ldJLAwGJpiG4Kt37F0JB2iasGKHdTiGSpIIGgXvOFirDMlXN88pNjYNpnqaK3ZTVu7ockXDmz6-UQGljZ3Dj4ifb7kAGKWrTfjCaUrquEJLtQorF5Ix35WsPZlP0UWO4JjcUF533xwzTO0FHlhsfeIbv9lsZ82Nf8Rnuo_96izBvYUMsOGU2aQ_KiCSLZ4Zn5yf9wsIBFMtACvItyrK-Rv8d9fPI26tu1yddgnp4YHtzrQqBtB26P1ahYWtad7TemX3OiTJeD2ogRReR9BA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0xOzeRe6EC6e-NAmNRVvrW8m13dFGkC2U4gpcQNRjUrFE3I23_4PjLfp1uj0b4zsGoq5qfVZ-i3iCxzAbmfaZT9uHtYSrYt9udFuCP2cS2SOMLHgh-PGmTDYoVw2GS7Bwxb9B9uREWLFUhcMYYvk2fMHgR202_3wSNQCacQzhPYBXVNIAsDQKud-YcSdkmLDSE6Td6yslcEbzqAaE0dAE)

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-100021892955832


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#𝑻𝒊𝒎 #𝑱𝒐𝒃 #đ𝒂𝒖 #𝒏𝒖𝒂 #𝒐 #𝒏𝒈𝒂𝒚 #đ𝒂𝒚 #𝒏𝒂𝒚DOCORP #ĐANG #TUYỂN #DỤNG #VỊ #TRÍ #CHUYÊN #VIÊN #NHÂN #SỰQuyền #lợi #cực #hấp #d..Top1Vietnam

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
**𝑻𝒊̀𝒎 𝑱𝒐𝒃 đ𝒂̂𝒖 𝒏𝒖̛̃𝒂, 𝒐̛̉ 𝒏𝒈𝒂𝒚 đ𝒂̂𝒚 𝒏𝒂̀𝒚!**

***[DOCORP]*** ĐANG TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ **CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ**

💦Quyền lợi cực hấp dẫn:
* Thu nhập từ 9 – 12 triệu
* Review tăng lương 3 tháng/lần, cơ hội thăng tiến rộng mở
* Nhiều phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt
* Không yêu cầu tiếng Anh, 6 tháng tăng trưởng vị trí mới
* Môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên.

Còn chần chờ gì nữa mà không apply ngay thôi nào các bạn ơi🥰

Ứng tuyển trực tiếp tại link: [https://conando.vn/chuyen-vien-nhan-su/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fconando.vn%2Ffresher-front-end-developer%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EyifOd7XMT5hykVxw25jJJbGL4MwCXLHHxUc_TIh6OnaV6z2u_JnkE6o&h=AT0wvMsiQoOvAi_sTMvPKmzp0z3Rnt6PAVVxUMWKS3CA-ye2yUiP0qj_sPnjsaNN8U7DGfNBiRTQYUzUsTQYsfDoPudfLNVn0NKXeRTEU5jqCa_-rOWinIBwiV2q-aV5waj3AHtq9lFvEaXygQQ_F97pecOibLdCeWBdH0jBF3Wqwwh_L8bvHJ9aLO9OxzJsKENCRhFmPD4NyfrninuUjGGpzV4nmIKnfbXx4nyA6V2Ec_6AbQ1wYnPXQZalh62OIErnKZMBcyju46SiwZnkzZspwRM8-zIyVA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0xOzeRe6EC6e-NAmNRVvrW8m13dFGkC2U4gpcQNRjUrFE3I23_4PjLfp1uj0b4zsGoq5qfVZ-i3iCxzAbmfaZT9uHtYSrYt9udFuCP2cS2SOMLHgh-PGmTDYoVw2GS7Bwxb9B9uREWLFUhcMYYvk2fMHgR202_3wSNQCacQzhPYBXVNIAsDQKud-YcSdkmLDSE6Td6yslcEbzqAaE0dAE)

Hoặc gửi CV về email 💌: [[email protected]](mailto:[email protected])

———————————————————–

Mọi thông tin liên hệ:

**Công ty Cổ phần Docorp**

Địa chỉ: 56 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 0905043312 (Ms. Phượng)

Website: [www.conando.vn](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.conando.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR2w0hYERn592ilWWk03qnjcemVY8uEpi2cplRzoIjIoB1QQIRrqAFcIkpM&h=AT0peJYaMiNwMV0ldJLAwGJpiG4Kt37F0JB2iasGKHdTiGSpIIGgXvOFirDMlXN88pNjYNpnqaK3ZTVu7ockXDmz6-UQGljZ3Dj4ifb7kAGKWrTfjCaUrquEJLtQorF5Ix35WsPZlP0UWO4JjcUF533xwzTO0FHlhsfeIbv9lsZ82Nf8Rnuo_96izBvYUMsOGU2aQ_KiCSLZ4Zn5yf9wsIBFMtACvItyrK-Rv8d9fPI26tu1yddgnp4YHtzrQqBtB26P1ahYWtad7TemX3OiTJeD2ogRReR9BA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0xOzeRe6EC6e-NAmNRVvrW8m13dFGkC2U4gpcQNRjUrFE3I23_4PjLfp1uj0b4zsGoq5qfVZ-i3iCxzAbmfaZT9uHtYSrYt9udFuCP2cS2SOMLHgh-PGmTDYoVw2GS7Bwxb9B9uREWLFUhcMYYvk2fMHgR202_3wSNQCacQzhPYBXVNIAsDQKud-YcSdkmLDSE6Td6yslcEbzqAaE0dAE)

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-100021892955832


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#𝑻𝒊𝒎 #𝑱𝒐𝒃 #đ𝒂𝒖 #𝒏𝒖𝒂 #𝒐 #𝒏𝒈𝒂𝒚 #đ𝒂𝒚 #𝒏𝒂𝒚DOCORP #ĐANG #TUYỂN #DỤNG #VỊ #TRÍ #CHUYÊN #VIÊN #NHÂN #SỰQuyền #lợi #cực #hấp #d..Top1Vietnam
TOP13 - Top1Raovat.vn - Top1Raovat.com - 365raovat.com
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart